118

 

can can can pot can pot can can can

pot                             pot

ban lot ban ban ban ban ban lot ban

lot                             lot

tan tan tan got tan got tan tan tan

got                             got

ran rot ran ran ran ran ran rot ran

rot                             rot

fan fan fan tot fan tot fan fan fan

tot                             tot

dan sot dan dan dan dan dan sot dan

sot                             sot

man man man not man not man man man

not                             not

jan hot jan jan jan jan jan hot jan

hot                             hot

pan pan pan bot pan bot pan pan pan

bot                             bot

wan dot wan wan wan wan wan dot wan

dot                             dot

van van van cot van cot van van van

cot                             cot